PRIVACYVERKLARING

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 vervangt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming de oude Wed Bescherming Persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet geeft jou als gebruiker meer rechten die betrekking hebben op jouw privacy op internet.

Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn wij altijd al met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan met alle persoonsgegevens die wij verzamelen. Dat zullen wij ook onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven doen. Wij beveiligen alle gegevens volgens wettelijke bepalingen en standaarden in de branche. Uiteraard delen wij geen gegevens met (onbevoegde) derden.

Voor Hart in Friesland is het belangrijk dat iedereen die met ons zaken doet – of als websitebezoeker, bezoeker van onze winkel of andere (zakelijke) relatie –  zijn of haar rechten m.b.t. privacy kent. Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Google Analytics en cookies

Bij het bezoeken van onze website worden geen persoonsgegevens opgeslagen. We plaatsen wel analytische cookies om de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van onze website steeds verder te verbeteren. Daarbij worden bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers en het gebruikte apparaat opgeslagen. Deze worden in Google Analytics verwerkt maar worden eerst zodanig anoniem gemaakt dat ze niet naar een persoon te herleiden zijn. Voor deze verwerking van de gegevens hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens delen

Wij delen nooit jouw gegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Het kan wel voorkomen dat wij in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om gegevens die wij verzamelen te delen met derden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Jouw rechten volgens de AVG

Een aantal rechten in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn overgenomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zijn echter ook 2 nieuwe rechten erbij gekomen. Een daarvan is het recht om vergeten te worden. Als wij een verzoek ontvangen tot het verwijderen van alle gegevens van een persoon, dan voldoen wij aan deze vraag mits we niet wettelijk verplicht zijn om de gegevens toch te bewaren.

Daarnaast heb je het recht op inzage, mag je jouw gegevens bij ons opvragen, aanpassen, en zelfs – indien dit binnen de wettelijk bepalingen mogelijk is – beperken wat we wel / niet mogen verwerken. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan met ons contact op.

Wij zorgen goed voor jouw gegevens

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dat hebben wij in het verleden al gedaan en dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen. Wij realiseren ons dat het voor jou belangrijk is.

Om alle gegevens goed te beveiligen, hebben wij maatregelen getroffen op administratief, organisatorisch en technisch vlak. Voor partijen waarmee wij gegevens delen om deze te verwerken, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Zie hiervoor het hoofdstuk over Google Analytics.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken en verwijderen van jouw persoonsgegevens door Hart in Friesland, neem dan gerust contact met ons op.

Heb je het vermoeden dat er een datalek is ontstaan, willen wij je vragen om dit direct aan ons te melden zodat wij er adequaat op kunnen reageren.

Nieuwe ontwikkelingen

Deze privacyverklaring is in mei 2018 opgesteld. Wij behouden ons het recht voor om de tekst hiervan aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen of wet- en regelgeving. Bezoek dus af en toe deze pagina om de tekst van de privacyverklaring nog eens te lezen.

 

Drachten 24 mei 2018